Missie

 

"Ervaringsdeskundigen hebben een vaste plek in het (para)medisch team om zo van betekenis te zijn voor het psychisch welbevinden van ouders bij een complex geboorteverhaal"

 

Doelgroep

 

Ouders die te maken hebben (gehad) met een complex geboorteverhaal

&

zorgprofessionals om in samenwerking tot optimale vorm van begeleiding te komen

Feiten

 

Ruim 11.000 kinderen worden jaarlijks te vroeg geboren

 

Een posttraumatische stress-

stoornis komt voor bij 1 op de 3 ouders


 

Voor de ToP opleiding leergang 2020-2021 is aan Veer-Krachtige Ouders gevraagd om twee lessen te verzorgen waarbij de belevingswereld van de ouders centraal staat. 

Lees meer: ToP opleiding 2020-2021