Missie

 

"Ervaringsdeskundige professionals hebben een vaste plek in het (para)medisch team om zo van betekenis te zijn voor het psychisch welbevinden van ouders bij een complex geboorteverhaal"

 

Doelgroep

 

Zorgprofessionals die werken met ouders en kinderen die te
maken hebben (gehad) met een complex geboorte verhaal. 

Feiten

 

Ruim 11.000 kinderen worden jaarlijks te vroeg geboren

 

1 op de 3 ouders krijgt te maken met een posttraumatische stress-
stoornis 


 

“ Lindy en Esther hebben voor onze opleiding, waarin we kinderfysiotherapeuten opleiden voor het TOP programma, twee gastlessen verzocht in het afgelopen jaar.

In hun lessen gingen ze in op de ervaringen van ouders van vroeggeboren kinderen, aan de hand van hun eigen ervaringen en in gesprek met de cursisten van de opleiding. Welke ervaringen hebben ouders in de ziekenhuisperiode en ook in de periode na thuiskomst met hun vroeggeboren kind(eren)?

De cursisten gaven aan dat ze deze lessen als heel waardevol en inspirerend hebben ervaren. Het in gesprek gaan met Esther en Lindy heeft hen nieuwe inzichten gegeven, die zeker zullen helpen bij het uitvoeren van het TOP programma straks.

We zijn dan ook blij dat we voor de komende opleiding weer kunnen rekenen op de gastlessen van Veerkrachtige ouders.”

Marjolein van Velsen (kerndocent EOP-nl) Esther van der Heijden-Groen (Stafadviseur en kerndocent EOP-nl)

(top-eop.nl) 

 

Heel belangrijk en waardevol om jullie perspectief (als ervaringsdeskundigen) te horen! Bedankt voor jullie openheid tijdens de gastles. (Erasmus MC Academie) 

Lotte Derks kinderverpleegkundige bij Rivas Zorggroep

 

Wij geven zorgprofessionals inzichten vanuit het ouderperspectief, zodat zij van daar uit aan kunnen sluiten aan de (zorg)behoeften en wensen van ouders.