Missie

 

"Ervaringsdeskundig specialisten hebben een vaste plek in het (para)medisch team om zo van betekenis te zijn voor het psychisch welbevinden van ouders bij een complex geboorteverhaal"

 

Doelgroep

 

Zorgprofessionals die werken met ouders en kinderen die te
maken hebben (gehad) met een complex geboorte verhaal. 

Feiten

 

Ruim 11.000 kinderen worden jaarlijks te vroeg geboren

 

1 op de 3 ouders krijgt te maken met een posttraumatische stress-
stoornis 


 

Wij geven zorgprofessionals inzichten vanuit het ouderperspectief, zodat zij van daar uit aan kunnen sluiten aan de (zorg)behoeften en wensen van ouders.