Samenwerken met (zorg)professionals

 

Samen krachten bundelen en bruggen bouwen!

 

 

HIPPO studie

In juli 2020 is de HIPPO (Happiness for Improvement of Premature and Parental Outcome) studie gestart, waarbij de mate en impact van stress door prematuriteit bij zowel het kind als ouders in kaart wordt gebracht. Zo verzamelt het HIPPO consortium gegevens omtrent alle stressvolle handelingen in de eerste levensweken, worden er vragenlijsten naar de impact van stress bij ouders afgenomen en verzamelen ze biomateriaal om markers voor stress te bepalen.

Inmiddels loopt deze landelijke HIPPO studie in alle Nederlandse NICU’s.

   

Met de waardevolle gegevens die uit deze HIPPO studie komen, wil het HIPPO consortium de zorg voor prematuur geboren kinderen en hun ouders verbeteren. Hiervoor is follow up van de kinderen en ouders in het HIPPO cohort nodig om de korte- en langetermijneffecten van stress te onderzoeken. Daarnaast willen ze op basis van deze gegevens interventies ontwikkelen om de uitkomsten voor prematuur geboren kinderen en hun ouders te verbeteren. Voor deze vervolgonderzoeken is geld nodig en daarom hebben ze recent een subsidieaanvraag ingediend. In afwachting van de financiering zijn ze de vervolgplannen verder aan het voorbereiden. 

We zijn als partner betrokken bij de HIPPO studie

Voor vragen over de HIPPO studie mail naar hippo@erasmusmc.nl

 

 

ToP programma prematuren

Het ToP programma wordt aangeboden voor baby’s die zijn geboren voor 32 weken zwangerschap of met een geboortegewicht onder de 1500 gram. 

Veer-Krachtige Ouders verzorgen gastlessen voor ToP-opleiding

 

Care4Neo

Care4Neo behartigt de belangen van ouders waarvan het kind direct na de geboorte wordt opgenomen in een ziekenhuis. 

Onze samenwerking en verbinding met Care4Neo is dan ook erg waardevol en dragen wij een zeer warm hart toe.

https://www.care4neo.nl

 

 

TAPS Support

Stichting TAPS Support is opgericht om het bewustzijn te vergroten van Twin Anemia Polycythemia Sequence, een zeldzame ziekte die monochorionische tweelingen treft. De stichting ondersteunt onderzoek naar TAPS, evenals andere gerelateerde ziekten, vergroten het bewustzijn van deze zeldzame ziekte en verbinden families met onderzoek en met elkaar.

stichtingtapssupport.com