Training vanuit ouderperspectief

 

Wij geven trainingen aan zorgprofessionals in de (complexe) geboortezorg vanuit ouderperspectief. We doen dit vanuit de kracht van ervaringsdeskundigheid en maken gebruik van onze professionele achtergrond in het werkveld (Sociaal Pedagogische Hulpverlening, jeugdzorg, coaching, onderwijs, HR).

Ouders komen na een complex geboorte verhaal thuis met een enorme rugzak aan ervaringen en trauma’s. Die ondanks goede intenties veelal onderbelicht blijven en dus niet verwerkt.

Ouders worden (mede doordat zij zelf niet altijd hulp willen of durven vragen) niet genoeg gehoord en gezien in hun emoties, zorgen en problemen. Er is miscommunicatie. Ouders lopen vast en raken uitgeput. De juiste psychologische ondersteuning komt nog vaak te laat of niet op gang. Zelfs jaren later heeft dit nog grote invloed op het hele gezin en daarmee op de maatschappij.

Ondanks dat er mooie ontwikkelingen zijn in de zorg voor ouders, is dit spijtig genoeg nog steeds veelal het geval.

"Wij brengen verschil voor jou en jouw organisatie"

Zorgprofessional vanuit  je hart

Onze ervaringsdeskundigheid maakt het verschil maakt. We ervaren het in gesprekken, trainingen en lezingen en horen dit regelmatig terug: “Een eerste drempel is weggenomen”.

Nu snappen we dat niet iedereen ervaringsdeskundige zal zijn/ worden, gelukkig maar. Wel kunnen we jullie meenemen in dit proces. Handvatten bieden om aan te sluiten en ingang te vinden. Luisteren met je hart. Dit in combinatie met jouw kennis, kwaliteiten en de visie van jouw organisatie, maakt het verschil. 

Wat leren deelnemers in de training

 • Inzicht in de belevingswereld van ouders en het hele gezin als systeem (bewustwording en begrip).
 • Aansluiten bij de belevingswereld van ouders; trainers nemen deelnemers mee in hun eigen verhaal.
 • Concrete handvatten voor in de praktijk.
 • Versterken van de samenwerking (door o.a. delen van ervaringen/wederzijds begrip).
 • Inzicht in eigen functie en bewustwording dat de functie van zorgprofessionals (inter)nationaal verandert.
 • Creëren van bewustwording  “hoe doe ik het nu eigenlijk in de praktijk?”
 • Deelnemers gaan met de trainers en elkaar in gesprek over hun functie.
  Wat houdt deze in? Wat vraagt dit van ze? Wat gaat er goed? Wat zijn de uitdagingen? Wat hebben zij nodig om de zorg naar ouders toe te verbeteren? En van wie?
 • De organisatie heeft te maken met diverse doelgroepen, waardoor de definitie “Partner in zorg” op iedere doelgroep aangepast dient te worden. Interactief met elkaar in gesprek en leren van elkaar.
 • Theorieën en praktijk met elkaar koppelen.

 

Geïnteresseerd!? Neem voor meer informatie contact met ons op