Werkwijze Veer-Krachtige Ouders

 

Wij zetten onze ervaring en deskundigheid graag zo breed mogelijk in voor betere ondersteuning en begeleiding van ouders én om meer bekendheid, begrip & bewustwording te creëren bij zorgprofessionals, de omgeving en werk gerelateerde partijen. Wij zien onze kracht in de diverse fases en bieden daar maatwerkprogramma's voor aan. 

 

Begeleiding

Begeleiding van ouders door middel van gesprekken om kracht en evenwicht te (her)vinden.

Doel:  Ouders weer in hun kracht zetten om zich een veer-krachtige/liefdevolle en evenwichtige ouder te voelen.

 

Voorlichting

(inhoudelijk) Ontwerpen en zelf organiseren van informatiebijeenkomsten en workshops voor onder andere de volgende doelgroepen:

  • Werkgevers
  • Ziekenhuizen (neonatologie –afdeling/kinderartsen/medisch maatschappelijk werk)
  • (Zorg)professionals die, op welke wijze dan ook, met deze groep ouders te maken hebben
  • Lotgenoten

Doel:  Diverse doelgroepen te informeren, te betrekken en meer bewust te maken door programma's samen vorm te geven. 

 

Ketenpartner

Wij streven naar een nauwe samenwerking met ziekenhuizen en andere zorgprofessionals op het vlak van begeleiding. Meerwaarde van onze begeleiding is de ervaringsdeskundigheid die wij al in een vroeg stadium in kunnen zetten. Zelfs al tijdens de zwangerschap, omdat tijdens deze periode al veel angsten beginnen die steeds groter worden. Ook hier kunnen wij al het nodige verschil maken. Als wij met deze moeders in gesprek zijn, zien wij hoe hun angst voor het onbekende enigszins gerelativeerd kan worden door het professioneel delen van ervaringen.

 

Wij werken heel graag en nauw samen met o.a. medisch maatschappelijk werk in het ziekenhuis. Al onze begeleidingstrajecten kunnen gestart worden in het ziekenhuis en (indien nodig) voortgezet worden in de thuissituatie.

Doel:  vroegtijdige en laagdrempelige aansluiting in begeleidingstraject.