Wie zijn wij?

 

Wij zijn Veer-Krachtige Ouders  en wij zetten onze ervaringsdeskundigheid èn professionele achtergronden (in hulpverlening en coaching) in om preventie-(na)zorg te normaliseren voor ouders die geen roze wolk ervaren hebben. 

Onze ervaringsdeskundigheid zit op verschillende gebieden. Ieder van ons heeft te maken gehad met een kindje dat prematuur/dysmatuur en/of ziek geboren was. Daarnaast zijn verschillenden van ons uit eigen ervaring bekend met Hellp-syndroom, Pre Eclampsie, vele miskramen, fertiliteitstrajecten, verwerkingsproblematiek, depressie etcetera.

Wat wij willen bereiken is ervaringsdeskundigheid en wetenschap samenvoegen om zo nazorg te normaliseren en die vele malen toegankelijker te maken. Onze slogan is daarom ook:

 

De eerste duizend dagen van een ouder zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een kind

 

Daarbij vinden wij dat ‘geen roze wolk ervaren’ geen taboe meer hoeft te zijn. Wij wensen dat er zo ruimte komt voor meer openheid hierover en dat het doorbreken van het taboe ervoor zorgt dat het oké is wanneer je je na de geboorte toch niet zo blij voelt als de buitenwereld van je verwacht.

Zodra je een ouder wordt, word je figuurlijk gezien zelf ook opnieuw geboren, zo zien wij het. Oude pijnstukken kunnen (weer) bloot komen te liggen. Wanneer je echter tijd en ruimte krijgt om met iemand te spreken over jouw eigen psychische en sociaal welbevinden, komt er openheid. Daarmee creëer je ruimte voor het gevoel dat in jou leeft. Zo nodig kan dan verwerking op gang komen.
           

Een ander aandachtspunt voor ons is dat het trauma van een ouder, opgelopen tijdens de heftige periode – die vaak een rollercoaster genoemd wordt –, niet altijd (h)erkend wordt. Als zo’n trauma pas veel later tot uiting komt, geeft dat vaak noodzaak tot een andere behandelstrategie met soms verschillende psychiatrische stempels. Hoe fijn zou het zijn wanneer er vroegtijdig aandacht is voor een onvolledige verwerking; dat zou veel later leed kunnen besparen.

 

De visie vanuit Veer-Krachtige Ouders is dat een hulpvraag op gelijkwaardigheidsniveau opgepakt kan worden, juist doordat de hulpverlener de eigen ervaringsdeskundigheid op een professionele manier inzet. De gedeelde ervaring is voor zowel degene die zorg vraagt als degene die zorg geeft, een gemene deler. Ze ervaren vaak snel een klik en dat bevordert een vertrouwensband. Deze klik en vertrouwensband tussen beiden hebben een groot aandeel in een succesvol resultaat van een behandeling: uit onderzoek is gebleken dat de kans van slagen dan 80% hoger ligt.

 

Wat vinden wij belangrijk als het aankomt op hoe wij werken in het zorgveld?

Samenwerken en figuurlijk bruggen bouwen tussen verschillende mensen en organisaties, zodat de best mogelijke zorg bereikbaar en uitvoerbaar is. Zorgen voor de ouders betekent indirect ook zorgen voor hun kinderen; die merken het immers als geen ander wanneer hun ouders verdriet of pijn doormaken. Wij willen liever voorkomen dat kinderen dit leed op hun eigen schouders dragen met alle gedragingen die dat tot gevolg kan hebben. Daarom begint onze slogan ook bij de ouder(s) van een kind.

 

Wij bieden op maat gemaakte trainingen voor zorgprofessionals vanuit ouderperspectief/ouderbeleving, passend bij toekomstgerichte zorg. Als ervaringsdeskundig specialisten kunnen wij op beleidsniveau mee denken/werken binnen de medische complexe geboortezorg keten tot aan het sociaal domein. (Denk aan voorlichting geven binnen de jeugdgezondheidszorg, Arbo-artsen, scholen om de impact van het ouderschap onder de aandacht te brengen, zowel op korte maar nog meer op langer termijn).

 

Heb je interesse, wil je meer weten of contact met ons opnemen? Graag!

 

 

Onze blogs zijn te vinden op de website van Stichting Prematurendag. Én wat een bijzonder verhaal achter een mooi logo.

https://beta.prematurendag.nl/logo/