Wie zijn wij?

 

Wij zijn Veer-Krachtige Ouders  en wij zetten onze ervaringsdeskundigheid èn professionele achtergronden (in hulpverlening en coaching) in om preventie-(na)zorg te normaliseren voor ouders die te maken hebben (gehad) met een complex geboorteverhaal.. 

Veer-Krachtige Ouders is ontstaan vanuit een eigen gemis en een passie om van betekenis te zijn binnen de hulpverlening vanuit preventie.

 

Wanneer Ilona in de zomer van 2018 haar wens: ‘Preventie nazorg bieden voor elke ouder die te maken krijgt met een complex geboorteverhaal” deelt in het tijdschrift ‘Kleine Maatjes’ van Care4Neo stromen de reacties binnen.

Vele moeders met dezelfde wens en ervaring delen hun eigen verhaal en een ontmoeting in Amersfoort vindt plaats.

Na veel herkenning besluiten we in januari 2019 met een select groepje verder te gaan. Ilona en Esther nemen daarin het voortouw en de eerste contouren worden gebouwd. Lindy volgt en Laura sluit later aan.

 

We krijgen vele reacties en aanvragen en binnen de medische wereld herkennen ze de impact van een complex geboorteverhaal op de ouder en de gevolgen op het gezin nadien. De noodzaak om meer aandacht voor het ouderschap te hebben vanuit preventie groeit. 

Het sluit naadloos aan bij de nieuwste ontwikkelingen binnen de geboortezorg. Integraal samenwerken en stem geven aan ervaringsdeskundigheid.

We worden gezien en gehoord. Veer-Krachtige Ouders wordt professioneler en vraagt ondernemerschap en tijd.

 

Ilona en Lindy zijn medio 2020 fulltime betrokken bij Veer-Krachtige Ouders. Esther is op afroep beschikbaar en in goed overleg hebben we onlangs afscheid genomen van Laura.

 

De kracht van onze expertise zit in onze ervaringsdeskundigheid als ouder en onze professionele achtergrond binnen de hulpverlening. We vragen meer bewust zijn in de impact van ouderschap na het meemaken van een complex geboorteverhaal en geven we inzichten in hoe je aan kunt sluiten bij de behoeften van ouders. We doen dit vanuit verbinding en helikopterview.

  

We geven trainingen waarin ons verhaal centraal staat en we denken/ lezen mee in studies en onderzoeken. Daarnaast houden we ons bezig met nieuwe interventies binnen de complexe, medische – en integrale geboortezorg en de jeugdgezondheidszorg om zo de overgang van het medisch naar het sociaal domein beter te laten verlopen. We geloven hierbij sterk in preventie. We willen preventienazorg normaliseren om zo het verwerkingsproces van ouders beter en efficiënter te laten verlopen. Dit draagt niet alleen bij aan het levensgeluk en de gezondheid van de desbetreffende gezinnen als ook voor de gehele maatschappij  en is uiteindelijk kostenbesparend.

 

Want de 1e duizend dagen van een ouder zijn cruciaal voor de ontwikkeling van een kind.

 

Omdat wij graag voor elke ouder van betekenis willen zijn streven wij naar landelijke dekking van Veer-Krachtige Ouders. Dit willen wij vormgeven d.m.v. een platform waar vele ervaringsdeskundig specialisten zich kunnen aansluiten.

 

Onze missie

Ervaringsdeskundig specialisten hebben een vaste plek binnen de (para)medische teams om zo van betekenis te zijn voor het psychisch welbevinden van ouders na het meemaken van een complex geboorteverhaal.

 

 

Veer-Krachtige Ouders is geen vereniging of stichting. Wij bieden onze diensten aan vanuit zzp-schap en voeren eenzelfde handelsnaam Veer-Krachtige Ouders.

 

Benieuwd wat we voor jou en- of jouw organisatie kunnen betekenen? Neem vrijblijvend contact met ons op!