Samenwerken met (zorg)professionals

 

Samen krachten bundelen en bruggen bouwen!

 

Veer-Krachtige Ouders gelooft sterk in samenwerking om mét elkaar het verschil te kunnen maken. Wij streven daarom naar een optimale samenwerking met:

 

  • werkgevers
  • arbodiensten
  • ziekenhuizen
  • ToP therapeuten
  • VOC - Vereniging van Ouders van Couveusekinderen
  • Therapeuten/psycho-sociaalwerkenden & maatschappelijkwerkenden
  • kinderopvang
  • consultatiebureaus

 

Wij bieden maatwerk op het gebied van begeleiding en op het gebied van informatiebijeenkomsten & workshops. Een van onze initiatieven is een pilot draaien in samenwerking met maatschappelijk werk in het ziekenhuis. Doel is om aan te sluiten bij begeleidingstrajecten die in het ziekenhuis al starten en (indien nodig) deze begeleiding voort te kunnen zetten in de thuissituatie.

 

Ook andere initiatieven bij werkgevers en arbodiensten worden momenteel onderzocht en uitgewerkt.  Al onze initiatieven hebben als doel een vroegtijdige en laagdrempelige aansluiting in het begeleidingstraject voor ouders. Bij werkgevers en arbodiensten is het vergroten van de bekendheid, het begrip en de bewustwording ons doel. Zodat medewerkers en werkgevers samen invulling kunnen geven aan goed werkgever-/werknemerschap. 

 

 

ToP programma prematuren

Het ToP programma wordt aangeboden voor baby’s die zijn geboren voor 32 weken zwangerschap of met een geboortegewicht onder de 1500 gram. Een van onze doelen is om de contacten met ToP therapeuten door heel Nederland uit te breiden om door middel van voorlichting en samenwerking onze krachten te kunnen bundelen.

 

ToP opleiding 2020-2021

Voor de ToP opleiding leergang 2020-2021 is aan ons gevraagd om twee lessen te verzorgen waarbij de belevingswereld van de ouders centraal staat. De thema's die wij in de lessen gaan behandelen:

1. Transitie naar ouderschap als je baby veel te vroeg geboren wordt

2. Ervaringen van ouders in de periode na thuiskomst uit het ziekenhuis en de eerste maanden thuis

 

Wij hebben vanuit Veer-Krachtige Ouders goed contact met de fysiotherapeuten van de Praktijk voor kinderfysiotherapie regio Vleuten.  Zij bieden onder andere maatwerk met dit ToP programma https://kinderfysiotherapievleuten.nl/top-programma/.

 

VOC - Vereniging van Ouders van Couveusekinderen

De VOC (Vereniging van Ouders van Couveusekinderen) is al ruim 40 jaar een begrip voor alle ouders van een prematuur, dysmatuur en/of ziek geboren kindje. De VOC biedt steun aan alle ouders die hun pasgeboren kindje achter moeten laten in het ziekenhuis in de vorm van een luisterend oor, lotgenotencontact, praktische tips en producten die ouders meerwaarde bieden zoals een couveusedagboekje.

Het werk van de VOC wordt gedragen door vele ervaringsdeskundige ouders. Zij zetten op hun beurt weer hun eigen ervaringen in om er voor een andere ouder te kunnen zijn.

Binnen Veer-Krachtige Ouders hebben wij een aantal ervaringsdeskundige professionals  die naast hun werk ook vrijwilliger zijn binnen de VOC. Soms is een vrijwilliger alleen niet genoeg en is naast de ervaringsdeskundigheid ook professionele deskundigheid noodzakelijk.  

Vanuit Veer-krachtige ouders kunnen wij zowel de ervaringsdeskundigheid en de ervaring als zorgprofessional bieden en krijgen ouders de ondersteuning die voor hen wenselijk is. Wij fungeren hierbij voor de VOC als verlengstuk voor alle ouders die met de geboorte van een prematuur, dysmatuur of ziek geboren kindje te maken hebben gehad.

Behandeling, begeleiding en/of coaching voor ouders die “geen roze wolk” hebben ervaren kan hierdoor sneller ingezet worden, waardoor deze ondersteuning mogelijk korter kan zijn.

Onze samenwerking en verbinding met de VOC is dan ook erg waardevol en dragen wij een zeer warm hart toe.

www.couveuseouders.nl

 

 

Vakblad Vroeg

Vermelding in het vakblad Vroeg namens Veer-Krachtige Ouders en een publicatie op het platform Ouders Centraal van Vakblad Vroeg

https://www.ouderscentraal.nl/naar-een-betere-nazorg-bij-moeilijke-start-ouderschap/