Samenwerken met (zorg)professionals

 

Samen krachten bundelen en bruggen bouwen!

 

Veer-Krachtige Ouders gelooft sterk in samenwerking om mét elkaar het verschil te kunnen maken. Wij streven daarom naar een optimale samenwerking met alle zorgprofessionals die te maken hebben met ouders die een complex geboorteverhaal hebben (meegemaakt). Denk aan:

  • ziekenhuizen
  • jeugdgezondheidzorg
  • cliëntenorganisaties en patiëntenverenigingen
  • kraamzorg
  • kinderopvang
  • werkgevers
  • arbodiensten

Al onze initiatieven hebben als doel een vroegtijdige en laagdrempelige aansluiting in het begeleidingstraject voor ouders. Om zo het psychisch welbevinden van ouders te bevorderen en de overgang van het medisch naar het sociaal domein te verbeteren. Ondersteuning op maat. Voor iedereen toegankelijk, ongeacht waar je huis/ wieg staat. 

 

 

HIPPO studie

In juli 2020 is de HIPPO (Happiness for Improvement of Premature and Parental Outcome) studie gestart, waarbij de mate en impact van stress door prematuriteit bij zowel het kind als ouders in kaart wordt gebracht. Zo verzamelt het HIPPO consortium gegevens omtrent alle stressvolle handelingen in de eerste levensweken, worden er vragenlijsten naar de impact van stress bij ouders afgenomen en verzamelen ze biomateriaal om markers voor stress te bepalen.

Inmiddels loopt deze landelijke HIPPO studie in alle Nederlandse NICU’s.

   

Met de waardevolle gegevens die uit deze HIPPO studie komen, wil het HIPPO consortium de zorg voor prematuur geboren kinderen en hun ouders verbeteren. Hiervoor is follow up van de kinderen en ouders in het HIPPO cohort nodig om de korte- en langetermijneffecten van stress te onderzoeken. Daarnaast willen ze op basis van deze gegevens interventies ontwikkelen om de uitkomsten voor prematuur geboren kinderen en hun ouders te verbeteren. Voor deze vervolgonderzoeken is geld nodig en daarom hebben ze recent een subsidieaanvraag ingediend. In afwachting van de financiering zijn ze de vervolgplannen verder aan het voorbereiden. 

 

Ilona en Lindy zijn gevraagd om vanuit Veer-Krachtige Ouders mee te denken en te lezen in de betreffende work packages binnen deze studie. We zijn dankbaar voor deze fijne samenwerking en dat we zo inzicht kunnen geven vanuit ouderperspectief.

Voor vragen over de HIPPO studie mail naar hippo@erasmusmc.nl

 

 

ToP programma prematuren

Het ToP programma wordt aangeboden voor baby’s die zijn geboren voor 32 weken zwangerschap of met een geboortegewicht onder de 1500 gram. Een van onze doelen is om de contacten met ToP therapeuten door heel Nederland uit te breiden om door middel van voorlichting en samenwerking onze krachten te kunnen bundelen.

 

ToP opleiding 2020-2021

Voor de ToP-opleiding leergang 2020-2021  zijn wij gevraagd om twee lessen te verzorgen waarbij de belevingswereld van de ouders centraal staat. De thema's die wij in de lessen hebben behandeld:

1. Transitie naar ouderschap als je baby veel te vroeg geboren wordt

2. Ervaringen van ouders in de periode na thuiskomst uit het ziekenhuis en de eerste maanden thuis

De lessen zijn als heel waardevol ervaren door de studenten en docenten.

 

 

 

Care4Neo

Care4Neo (voorheen Vereniging van Ouders van Couveusekinderen) is al ruim 40 jaar een begrip voor alle ouders van een prematuur, dysmatuur en/of ziek geboren kindje. Care4Neo biedt steun aan alle ouders die hun pasgeboren kindje achter moeten laten in het ziekenhuis in de vorm van een luisterend oor, lotgenotencontact, praktische tips en producten die ouders meerwaarde bieden zoals een couveusedagboekje.

Het werk van Care4Neo wordt gedragen door vele ervaringsdeskundige ouders. Zij zetten op hun beurt weer hun eigen ervaringen in om er voor een andere ouder te kunnen zijn.

Binnen Veer-Krachtige Ouders hebben wij een aantal ervaringsdeskundige professionals  die naast hun werk ook vrijwilliger zijn binnen Care4Neo. 

Onze samenwerking en verbinding met Care4Neo is dan ook erg waardevol en dragen wij een zeer warm hart toe.

https://www.care4neo.nl

 

 

TAPS Support

Stichting TAPS Support is opgericht om het bewustzijn te vergroten van Twin Anemia Polycythemia Sequence, een zeldzame ziekte die monochorionische tweelingen treft.

De stichting ondersteunt onderzoek naar TAPS, evenals andere gerelateerde ziekten, vergroten het bewustzijn van deze zeldzame ziekte en verbinden families met onderzoek en met elkaar.

TAPS is een levenslange diagnose, die begint in de baarmoeder en moet worden gecontroleerd naarmate het kind groeit. Ga voor meer informatie naar

stichtingtapssupport.com